ความเป็นมาของ สฝคป.

เดิมสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ไปร่วมการประชุมกงสุลระดับภูมิภาค ทั้งร่วมในคณะกงสุลสัญจร และคลีนิกใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ เพื่อให้คำแนะนำทางด้านใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ และเผยแพร่ความรู้ทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ แก่คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะความรู้ทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ที่เกี่ยวกัใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บิติกรรมสัญญาการจ้างแรงงาน ครอบครัว การสมรส และมรดก เป็นต้น กงสุลสัญจรและคลีนิกใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ

จุดประสงค์ของการให้บริการกงสุลสัญจรและคลีนิกใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ :

 1. ให้คำแนะนำใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ชาวไทยในต่างประเทศ และตอบข้อซักถามและปัญหาทางด้านใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ที่เกิดใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บกับชาวไทยในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นคำถาม ในเรื่องใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น การสมรสกับคนต่างชาติ ปัญหาการจดทะเบียนสมรสซ้อน การถือสัญชาติ การจัดการมรดก การจัดการดูแลบุตรและการรับบุตรบุญธรรม นอกจากนี้ยังได้ให้บริการตอบข้อซักถาม ในส่วนใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน นิติกรรมสัญญา การกระทำความผิดอาญา
  ในต่างประเทศ
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
 3. จัดอบรมให้ความรู้ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่เจ้าหน้าที่กงสุลไทยในต่างประเทศ
 4. ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กงสุลไทยในต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือกรณีคนไทยถูกดำเนินคดีในต่างประเทศ

ผลงานของคณะกงสุลสัญจร:
ที่ผ่านมานั้นสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ส่งผู้แทนไปร่วมกับคณะกงสุลสัญจร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้บริการทางด้านใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ทั้งสิ้น 9 ครั้ง ดังนี้:

 1. การเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่กงสุลภูมิภาคยุโรป ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2547 ณ นครแฟรงเฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 2. การให้บริการกงสุลสัญจร และคลีนิกใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2547 ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์
 3. การประชุมเจ้าหน้าที่กงสุล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2547 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า โดยผู้แทนอัยการ ได้ให้บริการให้คำแนะนำทางด้านใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ และบรรยายในหัวข้อ “การส่ผู้ร้ายข้ามแดน” และ “ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา”
 4. การให้บริการกงสุลสัญจร และคลีนิกใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ชุมชนไทย ในสหราชอาณาจักรระหว่าง วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2547ณ กรุงลอนดอน เมืองแมนเชสเตอร์ และเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศ สหราชอาณาจักร
 5. การให้บริการกงสุลสัญจร บูรณาการในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2547 ณ กรุงโตเกียว นครโอซาก้า และเมืองใกล้เคียง
 6. การให้บริการกงสุลสัญจรบูรณาการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2547 ณ เมืองซานฟรานซิสโก เมืองแองเคอร์เรจ และเมืองแวน-คูเวอร์
 7. การประชุมกงสุลประจำภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมถึงการให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทย ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2547 ณ เมืองดูไบ สหรัฐ-อาหรับเอมิเรตส์
 8. การให้บริการกงสุลสัญจรบูรณาการ และคลีนิกใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บในสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 9 – 16 ธันวาคม 2547 ณ กรุงโซล และเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
 9. การประชุมเครือข่ายหญิงไทย ในยุโรปและให้บริการคลีนิกใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ซึ่งได้ให้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ ที่เกี่ยวกับใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บครอบครัว ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2548 ณ กรุงเบิร์น นครซูริค สมาพันธรัฐสวิส

เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ และให้ความช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ แก่คนไทยในต่างประเทศ มีประสิทธิภาพมากยิ่งใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ สำนักงานอัยการสูงสุด จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการกงสุลสัญจรและคลีนิกใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 556/2547 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้ริเริ่มจัดทำโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่คนไทยในต่างประเทศใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ

ต่อมา เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ และให้ความช่วยเหลือ ทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่คนไทยในต่างประเทศ และชาวต่างประเทศในใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บรวดเร็วทันการณ์ต่อนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงมีคำสั่งตั้ง ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ(ศอสป.) ตามคำสั่งสำนักงาน อัยการสูงสุดที่ 251/2548 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 โดยให้สังกัดอยู่ในสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ แก่ประชาชน(สคช.)โดยให้เริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป และต่อมาได้มีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 15(24)(ง)ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 จัดตั้งสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บในสังกัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บแก่ประชาชน (สคช.) และให้โอนงานทั้งปวง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศอสป. ไปยัง สฝคป. ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 521/2549

ทำเนียบผู้บริหารภายในสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

ชื่อ - นามสกุล ตั้งแต่ ถึง
1. ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช 29 กันยายน 2549 ปัจจุบัน