บุคลากรของสฝคป.

นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค

อัยการพิเศษฝ่าย

น.ส.จันทนี พงศ์สุภาพชน

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายวุฒิชัย อุณหะสุวรรณ์ 

อัยการจังหวัดประจำ อส.

ร.ต.อ.หญิง ทิพย์พิรุณ  สุวรรณกุล

อัยการประจำ อส.

น.ส.มัชฌิมา บริสุทธิ์

อัยการประจำ อส.

นายศิริศักดิ์ ติยะพรรณ

อัยการอาวุโส

นายศิริศักดิ์ อัครปรีดี

อัยการอาวุโส

นายรวิกร อธิคมวรดิลก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสาธิต งามเมือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.สุวิมล จูมปู

นิติกรปฏิบัติการ

น.ส. ภาวินี อนุสุริยา

นิติกรปฏิบัติการ

นางเบญจพร ปินตา

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวตะวัน จันทร์ซ้าย

เจ้าหน้าที่บันทึกใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ (จ้างเหมา)