Item title
ประมวลภาพการประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการเข้าถึงระบบยุติธรรมแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553
ประมวลภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานคุ้มครองสิทธิฯ ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมอมารี ออร์คิดพัทยา จังหวัดชลบุรี
ประมวลภาพการบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับชนเผ่ากะเหรี่ยง ปัญหาด้านสถานะบุคคลและสิทธิมนุษยชนของชุมชนใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บพื้นที่สูงในใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ
ประมวลภาพ รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพาณิช, คุณสายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป ฮิลตัน และ คุณชุมศรี อาร์โนลด์ เดินทางมาเยี่ยมชม สฝคป.
ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2552 ของ สคช. ในวันที่ 21 ตุลาคม 2551