• วิสัยทัศน์ผู้บริหาร สฝคป

  นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ ช่วยราชการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ วิสัยทัศน์ ในยุคที่โลกไร้พรมแดน ประชาชนคนไทยมีการไปมาหาสู่กันกับคนต่างชาติต่างภาษาเพิ่มมากใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบการสร้างครอบครัวทั้งโดยนิตินัยหรือพฤตินัย การดำเนินใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บร่วมกัน ...

  Read more...
 • ข้อยกเว้นความรับผิด

  ข้อยกเว้นความรับผิด ท่านได้รับทราบและตกลงยินยอมว่า หากใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บส่วนบุคคลหรือใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บทั่วไป หรือใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บส่วนบุคคลได้ถูกโจรกรรมทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่...

  Read more...
 • นโยบายคุ้มครองใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บส่วนบุคคล

  นโยบายคุ้มครองใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญของใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บส่วนตัวของท่าน ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บเชื่อมั่นว่านโยบายกา...

  Read more...
 • ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บเครือข่ายคนไทยในต่างแดน

  ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บเครือข่ายคนไทยในต่างแดน สยามสมาคม หญิงไทยเพื่อหญิงไทย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร สำนักงานช่วยเหลือทางใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บเนเธอร์แลนด์ หนังสือพิมพ์ไทยในต่างแดน สำหนับคนไทยในยุโรป ...

  Read more...
 • เบอร์ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บหน่วยงานอื่นๆ

  เบอร์ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บหน่วยงานอื่นๆ แจ้งเหตุร้าย แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา 199 กองปราบปราม 1195 ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บทางหลวง 1193 ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บท่องเที่ยว 1155 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860 สถานีวิทยุชุ...

  Read more...
 • ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บอื่นๆ

  ลิงค์ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บอื่นๆ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ มติชน คม ชัด ลึก มติชนสุดสัปดาห์ กรุงเทพใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ The Nation แนวหน้า เนชั่นสุดสัปดาห์ สยามสปอร์ต ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บสด ประชาชาติใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ ฐานเศรษฐกิจ บา...

  Read more...
 • แหล่งรวมใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาผ่านมือถือ | ล็อกอิน | เกมส์ยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บและงานวิชาการ

  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาล...

  Read more...
 • คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ สฝคป

  คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ สฝคป. คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 251/2548 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 252/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนว...

  Read more...
 • บุคลากรของสฝคป.

  บุคลากรของสฝคป. นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค อัยการพิเศษฝ่าย น.ส.จันทนี พงศ์สุภาพชน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายวุฒิชัย อุณหะสุวรรณ์ อัยการจังหวัดประจำ อส. ร.ต.อ.หญิง ทิพย์พิรุณ สุวรรณกุล อัยการประจำ อส. น...

  Read more...
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และนโยบายของ อส.

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และนโยบายของ อส. วิสัยทัศน์ (Vision) "องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน" พันธกิจ (Mission) 1. เสริมสร...

  Read more...